Μπορώ να εκτελέσω ένα MySQL query χειροκίνητα?

Εάν χρειάζεται να εκτελέσετε ένα MySQL query χειροκίνητα, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε το εργαλείο phpMyAdmin το οποίο είναι διαθέσιμο στο control panel σας. Ανοίξτε το εργαλείο και κάντε κλικ στην καρτέλα "SQL" στην κορυφή του. Θα δείτε ένα παράθυρο MySQL query όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε το query και να το εκτελέσετε άμεσα.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!