Μπορώ να εγκαταστήσω ruby gems?

Το Ruby gems δεν υποστηρίζεται προς το παρόν.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!