Μπορώ να εγκαταστήσω perl/pear extensions?

Δυστυχώς δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε perl/pear extensions στους servers μας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!