Μπορώ να εγκαταστήσω APC (Alternative PHP Cache) στο server?

Δυστυχώς χρησιμοποιούμε το αρχικό PHP cache και για αυτό το λόγο δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε APC (alternative PHP cache) στους servers. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!