Μπορώ να έχω πολλαπλούς λογαριασμούς FTP?

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλούς λογαριασμούς FTP χρησιμοποιώντας την περιοχή Λογαριασμοί FTP στο cPanel σας οποιαδήποτε στιγμή.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!