Μπορώ να έχω πολλαπλά cPanel logins?

Δυστυχώς, προς το παρόν, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλά logins για το ίδιο cPanel.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!