Μπορώ να έχω ένα προσωρινό URL για να έχω πρόσβαση στην ιστοσελίδα μου?

Μπορείτε πάντα να βρήτε την προεπισκόπιση domain από τον Πίνακα Ελέγχου μας -> Στοιχεία Λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύνδεσμο για να δείτε το domain σας πριν αρχίσει να λειτουργεί με το server. Και θα δείτε την διεύθυνση IP ως FTP host name για να ανεβάσετε τα αρχεία σας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!