Μπορώ να χρησιμοποιήσω chat scripts στην ιστοσελίδα μου?

Όλα τα ήδη chats επιτρέπονται (εκτός τα IRC).Μπορείτε να έχετε ένα online chat, chat box, shoutbox, και λοιπά.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!