Μπορώ να αλλάξω τον κώδικα της σελίδας σφάλματος 401 ενώ χρησιμοποιώ directories με προστασία κωδικού?

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της σελίδας σφάλματος 401, πηγαίνετε στην περιοχή Σελίδες Σφαλμάτων του cPanel. Έπειτα, επιλέξτε το domain στο οποίο θέλετε να τροποποιήσετε τις σελίδες σφαλμάτων. Κάντε κλικ στην σελίδα 401, ή οποιαδήποτε άλλη σελίδα σφάλματος, και πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!