Μπορώ να αλλάξω κωδικό email χωρίς να πραγματοποιήσω είσοδο στο cPanel?

Μπορείτε να κάνετε αλλαγή του κωδικού email σας μόνο άμεσα με χρήση του control panel στην περιοχή διαχείρισης email.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!