Μπορείτε να μου δείξετε μια ιστοσελίδα φιλοξενούμενη από εσας?

Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε στοιχεία πελατών μας (όπως ιστοσελίδες , emails και λοιπά.) σε τρίτους λόγο της πολιτικής προστασίας απορρήτου.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!