Μπορείτε να ενοποιήσετε τους 2 λογαριασμούς μου?

Λυπούμαστε αλλά, δεν είναι δυνατόν να ενοποιήσετε 2 διαφορετικούς λογαριασμούς για τεχνικούς λόγους. Ωστόσο μπορείτε να μεταφέρετε να αρχεία ενός λογαριασμού σε έναν άλλον και να χρησιμοποιείτε 2 ιστοσελίδες στον ίδιο λογαριασμό.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!