Μπορείτε να εγκαταστήσετε παραπάνω PHP modules?

Οι servers μας έχουν όλα τα δημοφιλή PHP modules και extensions ήδη εγκατεστημένα. Εάν κάποιο module δεν είναι εγκατεστημένο, σημαίνει ότι δεν είναι εντελώς συμβατό με τον πίνακα ελέγχου μας και ότι δεν μπορούμε να το εγκαταστήσουμε προς το παρόν.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!