Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το auto_prepend_file ή το auto_append_file ?

Δυστυχώς,τα auto_prepend_file και auto_append_file δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!