Μπορείτε να αλλάξετε το domain μου?

Δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε το domain σας έτσι απλά, αλλά είναι δυνατόν ακολουθώντας αυτά τα βήματα: 1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της ιστοσελίδας σας από το cPanel , και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας. 2. Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό από την περιοχή χρήστη με το νέο σας domain. 3. Ανεβάστε το αντίγραφο ασφαλείας στο νέο σας λογαριασμό. 4. Διαγράψτε τον παλιό σας λογαριασμό από την επιλογή "Delete account".

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!