Μπορεί να αλλάξει το timezone μέσω του .htaccess?

Εάν δεν μπορέσατε να αλλάξετε το timezone μέσω PHP συναρτίσεων στο script σας, μπορείτε να αλλάξετε την ζώνη ώρας από το .htaccess αρχείο. Πρέπει να προσθέσετε την ακόλουθη γραμμή κώδικα στο .htaccess αρχείο: SetEnv TZ location Παρακαλώ σημιώστε ότι η λέξη 'location' πρέπει να αντικατασταθεί από την σωστή ζώνη ώρας. Μπορείτε να βρείτε την πλήρη λίστα με τις ζώνες ώρας στο http://www.php.net/manual/en/timezones.america.php

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!