Λειτουργείες όπως exec() έχουν απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας.

Δυστυχώς, λειτουργείς όπως exec(), shell_exec(), proc_open(), passthru(), system(), popen() και οι παρόμοιες έχουν απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!