Λαμβάνω το σφάλμα 'Το πηγαίο αρχείο δεν μπόρεσε να διαβαστεί' στο phpmyadmin

Εάν λαμβάνετε το σφάλμα 'Το πηγαίο αρχείο δεν μπόρεσε να διαβαστεί. Δοκιμάστε αργότερα ή επικοινωνήστε με τον server σας' ή παρόμοια μηνύματα σφάλματος ενώ προσπαθείτε να εξάγετε την βάση δεδομένων σας μέσω phpMyAdmin, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε συμπίεση gzip και εξάγετε τα δεδομένα MySQL ως μη συμπιεσμένο αρχείο - θα πρέπει να δουλέψει μια χαρά.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!