Λαμβάνω το σφάλμα 'Ο χρήστης XXX περισσότερες από max_user_connections ενεργές συνδέσεις'

Εάν λαμβάνετε το σφάλμα 'Ο χρήστης XXX περισσότερες από max_user_connections ενεργές συνδέσεις' ή παρόμοια μηνύματα σφάλματος, σημαίνει ότι το script σας δεν είναι βελτιστοποιημένο και πραγματοποιεί υπερβολικά μεγάλο αριθμό συνδέσεων στη βάση δεδομένων (ή η ιστοσελίδα σας είναι πολύ δραστήρια, έχει πολλούς χρήστες συνδεδεμένους την ίδια στιγμή). Ίσως θέλετε να τρέξετε την εντολή mysql_reconnect πριν από κάθε query σε αυτή την περίπτωση. Επίσης προσθέστε την εντολή mysql_close()στο τέλος του script σας για να κλείσετε όλες τις ανοιχτές συνδέσεις.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!