Λαμβάνω το σφάλμα MySQL 'εξάντληση του πόρου max_updates'

Επιτρέπουμε 50000 MySQL συνδέσεις ανά ιστοσελίδα σε 1 ώρα. εάν πραγματοποιείτε περισσότερες συνδέσεις MySQL, θα λάβετε αυτό το σφάλμα. Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση σε SuperVIP για να αυξήσετε αυτά τα όρια. Εάν το λαμβάνετε ενώ προσπαθείτε να κάνετε εισαγωγή μιας βάσης δεδομένων ή αρχείων στην βάση δεδομένων παρακαλούμε ξαναπροσπαθήστε άμεσα μέσω του phpMyAdmin -- αυτό θα εξαφανίσει το πρόβλημα.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!