Λαμβάνω το σφάλμα 'απρόσμενο T_STRING'

Μπορεί να λαμβάνετε αυτό το σφάλμα διότι όλα τα αρχεία .html εκλαμβάνονται ως PHP εδώ. Επομένως, εάν το αρχείο .html σας περιέχει "<?" ή "?>" tags/κείμενο (το οποίο δείχνει στον file parser ότι ο κώδικας PHP ξεκίνησε), λαμβάνετε αυτό το σφάλμα. Αυτό μπορεί να συμβεί με αρχεία XML εάν αυτά δεν υλοποιούν τον σωστό τύπο περιεχομένου. Για να διορθώσετε αυτό το σφάλμα χρειάζεται να αφαιρέσετε τα σύμβολα "<?" και "?>" ή ολόκληρες σειρές με τα σύμβολα αυτά από τον πηγαίο κώδικα HTML της σελίδας σας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!