Λαμβάνω το σφάλμα "αδύνατη η αποδοχή περισσότερων από 5 συνδέσεις ως ο ίδιος χρήστης"

Πιθανότατα ο FTP client σας ανοίγει περισσότερα από 5 sessions για να επιταχύνει το ανέβασμα. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις FTP και μειώστε των αριθμό των sessions σε 5 ή περιμένετε μερικά λεπτά και ξαναπροσπαθήστε.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!