Λαμβάνω το σφάλμα 'αδυναμία αποστολής session cache limiter'

Εάν το μήνυμα σφάλματος 'αδυναμία αποστολής session cache limiter' προβάλλεται στην ιστοσελίδα σας, πιθανότατα το script σας προσπαθεί να εξάγει περιεχόμενο με εσφαλμένο τρόπο. Μπορείτε να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα προσθέτοντας αυτήν την σειρά στην κορυφή του script: ob_start(); Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό το σφάλμα δεν σχετίζεται με τις υπηρεσίες hosting, αλλά μόνο με το script σας, επομένως σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να σας παρέχουμε καμία υποστήριξη.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!