Λαμβάνω το μήνυμα σφάλματος 'το argument που δόθηκε δεν είναι έγκυρο MySQL result resource'

Εάν το μήνυμα σφάλματος 'mysql_fetch_array(): το argument που δόθηκε δεν είναι έγκυρο MySQL result resource' ή παρόμοιο προβάλλεται στην ιστοσελίδα σας, σημαίνει πως υπάρχουν προβλήματα με το MySQL query σας. Παρακαλούμε σημειώστε πως αυτό το σφάλμα δεν σχετίζεται με την υπηρεσία hosting, αλλά μόνο με το script σας, επομένως δεν μπορούμε να σας παρέχουμε καμία υπηρεσία υποστήριξης.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!