Λαμβάνω το μήνυμα σφάλματος 'Αδυναμία τροποποίησης πληροφοριών header - οι headers έχουν ήδη σταλεί'

Εάν το μήνυμα σφάλματος 'Αδυναμία τροποποίησης πληροφοριών header - οι headers έχουν ήδη σταλεί' προβάλλεται στην ιστοσελίδα σας, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα με το PHP script σας. Πιθανότατα το script σας είναι ρυθμισμένο να εξάγει δεδομένα πριν από την λειτουργία header(). Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό το σφάλμα δεν σχετίζεται με τις υπηρεσίες hosting, αλλά μόνο με το script σας, επομένως σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούμε να σας παρέχουμε καμία υποστήριξη.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!