Λαμβάνω "απρόσμενο T_STRING" στο XXX στην Σειρά 1 (εάν ο client χρησιμοποιεί iWeb)

Το format του iWeb όσον αφορά την κωδικοποίηση δεν είναι πλήρως συμβατό με το hosting μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσετε την πρώτη σειρά του κώδικά από κάθε αρχείο html πριν το ανεβάσετε στον server.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!