Κρίσιμο σφάλμα: Το επιτρεπόμενο μέγεθος μνήμης των XXX bytes υπερβλήθηκε

Εάν αντιμετωπίζετε σφάλμα PHP 'Το επιτρεπόμενο μέγεθος μνήμης των XXX bytes υπερβλήθηκε' σας παρέχουμε έναν τρόπο για να το διορθώσετε: Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί σε ένα προηγουμένως λειτουργικό PHP script όταν οι απαιτήσεις της μνήμης υπερβαίνουν το προεπιλεγμένο όριο των 8MB. Μην ανησυχείτε όμως, διότι το πρόβλημα αυτό διορθώνεται εύκολα. Μπορείτε να αλλάξετε το όριο της μνήμης σε ένα συγκεκριμένο script συμπεριλαμβάνοντας μια σειρά όπως αυτή στην αρχή του script: ini_set("memory_limit","128M"); Ένας άλλος τρόπος να το διορθώσετε αυτό είναι να τροποποιήσετε το αρχείο .htaccess προσθέτοντας τη σειρά: php_value memory_limit 128M

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!