Καταλάθος διέγραψα το directory public_html

Παρακαλούμε εκτελέστε το εργαλείο 'Διόρθωση Permissions Αρχείων' από το control panel σας. Αυτό να επαναδημιουργήσει το public_html directory.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!