Υποστηρίζονται τα sockets?

Τα sockets υποστηρίζονται πλήρως.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!