Υποστηρίζετε το .htacess?

Ναι, το .htaccess υποστηρίζεται πλήρως στους servers μας. Ωστόσο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τους κανόνες .htaccess πρέπει να γνωρίζετε ότι χρησιμοποιούμε virtual user home directory paths επομένως μπορεί να παρουσιαστούν σφάλματα κατά την προσπάθεια ορισμού URLs φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης. Αυτό μπορεί να διορθωθεί πολύ εύκολα. Επεξεργαστείτε το αρχείο .htaccess σας προσθέτοντας την σειρά: RewriteBase / Σιγουρευτείτε πως αυτή η σειρά τοποθετήθηκε πριν από όλους τους άλλους κανόνες (στην πρώτη σειρά του αρχείου .htaccess). Αυτό ήταν. Τώρα οι κανόνες επανεγγραφής θα λειτουργούν κανονικά. Σημείωση: εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το script σε ένα subdirectory όπως το www.yoursite.com/forum/, πρέπει να τοποθετήσετε την σειρά RewriteBase /forum/ στο αρχείο .htaccess το οποίο βρίσκεται στο directory public_html/forum.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!