Υποστηρίζετε SourceGuardian?

Οι servers μας υποστηρίζουν τους encoders Ioncube και Zend. Άλλα encryption modules όπως το SourceGuardian δεν μπορούν να εγκατασταθούν διότι δεν είναι πλήρως συμβατά με το control panel μας και μπορεί να επηρεάσουν την σταθερότητα και τις επιδόσεις του server μας. Ωστόσο υποστηρίζουμε IonCube και Zend.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!