Υποστιρίζετε Python?

Συγνώμη για τα προβλήματα αλλά, η Python δεν υποστηρίζεται αυτή την στιγμή.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!