Υποστηρίζετε Magento?

Δυστυχώς δεν υποστηρίζουμε Magento στους server μας, bδιότι χρειάζεται InnoDB ,το οποίο δεν είναι εγκατεστημένο.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!