Υποστηρίζετε JDBC or ODBC?

Δυστυχώς δεν υποστηρίζουμε JDBC ή ODBC.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!