Υποστιρίζετε Gallery2 script?

Ναι, το Gallery script θα δουλεύει σωστά στους servers μας. Σιγουρευτήτε ότι διαλέξατε NetPBM και GD ως image processing libraries στις ρυθμίσεις του Gallery script.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!