Υποστηρίζετε FastCGI στους servers σας?

Τα FastCGI/CGI/Perl δεν υποστιρίζονται από τους servers μας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!