Υποστιρίζετε DotNetNuke?

Δυστυχώς δεν προσφέρουμε υποστήριξη για DotNetNuke (DNN) στους servers, γιατί χρειάζεται Windows 2000 ή 2003 και εμείς παρέχουμε μόνο Linux hosting.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!