Υποστηρίζεται wildcard subdomains?

Δυστυχώς δεν υποστηρίζουμε wildcard subdomains.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!