Υποστηρίζεται SQLite extension?

Ναι,το SQLite extension υποστηρίζεται πλήρως.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!