Υποστηρίζεται ο Red5 server?

Δυστυχώς, ο Red5 δεν υποστηρίζεται διότι απαιτεί Java για την εκτέλεσή του.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!