Είναι το PHP safe mode ενεργό ή ανενεργό στους servers σας?

Το PHP safe mode έχει τεθεί να είναι "ανενεργό" από προεπιλογή στους servers μας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!