Είναι το PHP open_basedir ενεργοποιημένο?

Το PHP open_basedir είναι ενεργοποιημένο από την αρχή στους servers μας και δεν μπορεί να απενεργοποιηθει για λόγους ασφαλείας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!