Είναι το mod_rewrite ενεργοποιημένο?

Το mod_rewrite είναι ενεργοποιημένο εξαρχής στους servers μας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!