Είναι το fopen ενεργοποιημένο?

Η λειτουργία fopen() είναι ενεργοποιημένη και δουλεύει χωρίς κανέναν περιορισμό και η allow_url_fopen επίσης.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!