Είναι το cURL εγκατεστημένο στον server?

Το Curl και το CurlSSL είναι εγκατεστημένα από την αρχή στους servers μας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!