Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία symlink?

Η λειτουργία symlink function είναι απενεργοποιημένη για λόγους ασφαλείας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!