Οι servers σας υποστιρίζουν mono?

Οι servers μας τρέχουν Linux και mono (ή άλλα .NET applications) δεν υποστιρίζονται.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!