Οι servers σας υποστηρίζουν Capistrano?

Λυπάμαι αλλά το Capistrano δεν υποστηρίζεται από τους servers μας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!