Η πρόσβαση για το χρήστη 'xxx'@'localhost' απορίφθηκε

Φαίνεται ότι χρησιπομοιήτε λανθασμένο MySQL hostname: δεν χρησιμοποιούμε 'localhost' ως MySQL hostname είναι 'mysql.#master_domain'. Παρακαλώ αλλάξτε τις ρυθμίσεις του χρήστη αλλάζοντας το hostname από 'localhost' σε 'mysql.#master_domain'.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!