Οι εικόνες δεν προβάλλονται στην ιστοσελίδα.

Παρακαλώ σιγουρευτήκατε ότι οι εικόνες έχουν ανέβει στο server. Δεύτερον, δείτε τον πηγαίο HTML κώδικα εάν συνδέεται σωστά με τις εικόνες. Παρακαλώ να έχε στο μοιαλό σας ότι τα ονόματα των αρχείων είναι ένα ευαίσθητο θέμα εδώ, δηλαδή εάν η εικόνα λέγεται "image.jpg", και ο κώδικας την γράφει "Image.jpg", δεν θα προβληθεί.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!